İş güvenliği Türkiye'de her geçen gün önemini artırmaktadır. İş verenlerin bu noktada büyük sorumlulukları vardır.

İş veren koruyu ekipmanları temin etmek zorundadır.

Sürekli bir denetleme mekanizması olmalıdır.